Изложба – Стара Загора октобар 2019. Јубилеј 25 година клуба

2019.